OKM Lublin

Wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie pod numerem ewidencyjnym: 2.06/00034/2007

O nas | Aktualności | Szkolenia | Materiały | Mediacje | Kontakt

Kwestionariusz zgłoszeniowy!

[pobierz]

Zalecana literatura

Sądowy kurator społeczny:

 • Ustawa z dnia 27.07.2001 r. o kuratorach sądowych (Dz.U. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 06.06.1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 06.06.1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90, poz. 557 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie zakresu praw i obowiązków podmiotów sprawujących dozór, zasad i trybu wykonywania dozoru oraz trybu wyznaczania przez stowarzyszenia, organizacje i instytucje swoich przedstawicieli do sprawowania dozoru (Dz.U. Nr 91, poz. 812)
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie określenia innych niż kurator sądowy organów powołanych do przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, jego zakresu oraz trybu przeprowadzania (Dz.U. Nr 152, poz. 1495)
 • Bałandynowicz Andrzej Probacja. Resocjalizacja z udziałem skazanych
 • Jedynak Tadeusz, Stasiak Krzysztof Zarys metodyki pracy kuratora sądowego

Mediator sądowy:

 • Danieluk Dariusz, Socha Jarosław Wybrane techniki i procedury postępowania mediacyjnego
 • Kalisz Anna, Zienkiewicz Adam Mediacja sądowa i pozasądowa. Zarys wykładu
 • Kmieciak Zbigniew Mediacja i koncyliacja w prawie administracyjnym
 • Kruk Emil, Spasowska Hanna Mediacja. Wybór źródeł, wzory dokumentów i pism, statystyki, bibliografia
 • Pieckowski Sylwester Mediacja w sprawach cywilnych
 • Zienkiewicz Adam Studium mediacji. Od teorii ku praktyce

Mediacje szkolne:

 • Folta Maria Negocjowanie i mediacja w życiu
 • Fuchs Birgit Zabawy na rozwiązywanie konfliktów i napięć w grupie
 • Grzesiuk Lidia, Trzebińska Ewa Jak ludzie porozumiewają się
 • Hauk Diemut Łagodzenie konfliktów w szkole i w pracy z młodzieżą
 • Vopel Klaus W. Kreatywne rozwiązywanie konfliktów

Doradca ds. pozyskiwania funduszy europejskich:

 • Lewis James P. Podstawy zarządzania projektami
 • Wysocki Robert K., McGary Rudd Efektywne zarządzanie projektami
 • Young Trevor L. Skuteczne zarządzanie projektami

Wychowawca kolonijny:

 • Gaworecki Władysław G. Turystyka
 • Gracz Jacek, Sankowski Tadeusz Psychologia w rekreacji i turystyce
 • Nocuń Aleksander Poradnik wychowawcy kolonijnego
 • Pięta Jan Pedagogika czasu wolnego
 • Strugarek Jan Organizacja i prowadzenie imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych
 • red. Toczek-Warner Sylwia Podstawy rekreacji i turystyki

 

 

 

 

Więcej szczegłowych informacji dotyczących literatury (po wpisaniu interesującego hasła) w: Katalogu Rozproszonych Bibliotek Polskich

Szkolenia

Materiały

Kontakt

Telefon:
508-333-047

E-mail:
okmlublin@poczta.fm

Współpraca | Bibliografia | Linki

wykonanie: Art Delarte