OKM Lublin

Wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie pod numerem ewidencyjnym: 2.06/00034/2007

O nas | Aktualności | Szkolenia | Materiały | Mediacje | Kontakt

Zasady wpisu na listę mediatorów!

[pobierz]

Lista mediatorów

Przepisy mediacji w sprawach cywilnych reguluje Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy– Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 172 poz. 1438). Zgodnie z tą ustawą organizacje społeczne i zawodowe mogą prowadzić listy stałych mediatorów oraz tworzyć oœśrodki mediacyjne (art. 1832.§3). Informacje o listach stałych mediatorów oraz utworzonych oœśrodkach mediacyjnych przekazywane są Prezesowi Sądu Okręgowego.

Nazwa organizacji wraz z miejscem świadczenia usług Imię i nazwisko mediatora
Ośrodek Konsultacyjno-Mediacyjny w Lublinie
Jarosław Socha
508-333-047
 
Ośrodek Konsultacyjno-Mediacyjny w Lublinie
z filią w Puławach (Centrum Mediacyjne w Puławach)

Marlena Turlewicz
505-115-848
 

Magdalena Łuka
698-884-779
 

Beata Wagner
602-663-915

Ośrodek Konsultacyjno-Mediacyjny w Lublinie
z filią w Chełmie i Zamościu

Ryszard Patkowski
510-199-552
 

Przemysław Myszura
884-113-119

Ośrodek Konsultacyjno-Mediacyjny w Lublinie
z filią w Janowie Lubelskim

Grzegorz Sadaj
602-279-817

Ośrodek Konsultacyjno-Mediacyjny w Lublinie
z filią w Krasnymstawie

Józef Piątkowski
887-589-152

Szkolenia

Materiały

Kontakt

Telefon:
508-333-047

E-mail:
okmlublin@poczta.fm

Współpraca | Bibliografia | Linki

wykonanie: Art Delarte