OKM Lublin

Wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie pod numerem ewidencyjnym: 2.06/00034/2007

O nas | Aktualności | Szkolenia | Materiały | Mediacje | Kontakt

Umowa o mediację!

[pobierz]

Mediacje

Nasz Ośrodek dysponuje profesjonalnie przygotowaną kadrą naukowców, praktyków mediatorów mogących służyć Państwu pomocą. Nasza działalność zmierza do rozwiązywania aktualnych problemów w środowiskach społecznych, szkolnych i rodzinnych. Jesteśmy gotowi podjąć się uczestnictwa i prowadzenia mediacji ws. karnych, nieletnich, cywilnych rozwodowych, dot. ustalena kontaktu i opieki nad dziećmi oraz majątkowych (sądowych i pozasądowych).

Korzyść z mediacji zaowocuje poprawą stosunków np. w miejscu pracy lub ustaleniu konkretnych działań i rozwiązań. Otrzymując od Państwa informację, wyznaczymy dogodny dla Stron termin i przeprowadzimy spotkanie mediacyjne. Sama mediacja zmienia wzajemne relacje między ludźmi, co w efekcie przysłuży się pomyślnemu zażegnaniu sporu.

Nasza działalność obejmuje również mediacje w placówkach oświatowych oraz spółdzielniach mieszkaniowych, gdzie spotykamy się z różnymi problemami zarówno w relacjach nauczyciel - rodzic, spółdzielnia - lokator, sprawca - poszkodowany, powód - pozwany. Staramy się dotrzeć z pomocą do Państwa i przy współpracy ze specjalistami podejmujemy pracę nad ukierunkowaniem zachowań, mając na celu poprawę współpracy między ludźmi lub instytucjami.

Dysponując kadrą psychologów, pedagogów, socjoterapeutów, terapeutów, negocjatorów, mediatorów, kuratorów, pracowników socjalnych, prawników i ekonomów jesteśmy w stanie sprostać Państwa oczekiwaniom. Doświadczenie wskazuje, że metody działania Ośrodka są skuteczne i pomocne w różnych dziedzinach życia.

Z satysfakcją informujemy Państwa, że udało się naszym specjalistom sprostać problemom, które wydawały się być na początku nierozwiązywalne głównie w zakresie sytuacji kryzysowych między ludźmi. Mamy nadzieję, że przyczynimy się do rozwiązań Państwa sporów poprzez ustalenia wynikłe podczas mediacji.


Opłaty pobierane są przed rozpoczęciem mediacji.

Koszt mediacji której stronami są osoby indywidualne to 200 zł/spotkanie; szczegóły mediacji w instytucjach ustalane są indywidulnie, w zależności od komplikacji sprawy.

Szkolenia

Materiały

Kontakt

Telefon:
508-333-047

E-mail:
okmlublin@poczta.fm

Współpraca | Bibliografia | Linki

wykonanie: Art Delarte