OKM Lublin

Wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie pod numerem ewidencyjnym: 2.06/00034/2007

O nas | Aktualności | Szkolenia | Materiały | Mediacje | Kontakt

Statut OKM Lublin!

[pobierz]

O nas

Ośrodek Konsultacyjno - Mediacyjny działa od 2000 roku. W ramach programu przeciwdziałania patologii społecznej prowadzi działalność szkoleniową i udziela wsparcia psychicznego osobom, które zostały pokrzywdzone i trudno im funkcjonować w rodzinie, środowisku i miejscu pracy. W zakres działań OKM Lublin wchodzą również mediacje karne i nieletnich, jak również mediacje cywilne (rozwodowe, ustalenie kontaktów z dziećmi oraz podział majątku) - sądowe i przedsądowe.

Program i zadania działalności Ośrodka wychodzą naprzeciw oczekiwaniom ONZ, Rady Europy i Konstytucji RP. Szczegółowe jego zadania korelują z Polską Kartą Praw Ofiary (z października 1999 r.) i oczekiwaniom społecznym w sytuacji zagrożenia.

Wszystkie prowadzone przez Ośrodek mediacje, konsultacje, konferencje i szkolenia kładą główny nacisk udzielanie pomocy ludziom potrzebującym wsparcia psychicznego w różnych sytuacjach życiowych.

Współpraca Ośrodka z Samorządami Studenckimi skutkuje tym, że studenci po niższych kosztach mogą uzyskać dodatkowe kwalifikacje, które mogą być przydatne w ich przyszłej działalności zawodowej, a niejednokrotnie w życiu rodzinnym.

Za zgodą Kuratorium Oświaty w Lublinie, osobom mającym wykształcenie lub zainteresowania psychologiczne, pedagogiczne a także umiejętności dostrzegania potrzeb oraz problemów dzieci i młodzieży proponujemy uczestnictwo w jednym z trzech rodzajów kursów:
* kierowników wycieczek i obozów wędrownych
* dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży
* kierowników kolonii

Zaletą ukończenia wymienionych kursów jest ich wysoka użyteczność i ważne bezterminowo zaświadczenie ukończenia kursu. Ośrodek wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu społecznemu może przeprowadzić szkolenia w miejscu pracy zainteresowanych np.:
* karta nauczyciela a kodeks pracy
* przeciwdziałanie agresji
* problemy pracy z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo
* psychologia konfliktów w miejscu pracy
* pogotowie probacyjne jako alternatywa dla dzieci dotkniętych przemocą
* przemoc w szkole i w rodzinie
* pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
* nowatorskie formy pracy w placówce opiekuńczo-wychowawczej
* negocjacje handlowe
* mediacje szkolne i rówieśnicze
* doradca ds. dialogu społecznego
* biznesowy savoir-vivre

Oczekując na zgłoszenia i propozycje od Państwa jesteśmy otwarci na pomoc i współpracę.

Pozostajemy z wyrazami szacunku
Członkowie Zespołu Konsultacyjno-Mediacyjnego

Szkolenia

Materiały

Kontakt

Telefon:
508-333-047

E-mail:
okmlublin@poczta.fm

Współpraca | Bibliografia | Linki

wykonanie: Art Delarte