OKM Lublin

Wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie pod numerem ewidencyjnym: 2.06/00034/2007

O nas | Aktualności | Szkolenia | Materiały | Mediacje |Kontakt

Kwestionariusz zgłoszeniowy!

[pobierz]

Szkolenia - Doradca ds. pozyskiwania funduszy europejskich

Kurs
Doradca ds. pozyskiwania funduszy europejskich

W programie kursu: analiza dostępnych linii dofinansowania projektów z Funduszy UE; logika procesu tworzenia projektu; definiowanie pomysłu na projekt i potencjalnych beneficjentów; tworzenie partnerstwa; opracowanie pomysłu na projekt w oparciu o techniki wymagane przez instytucje unijne; definiowanie i analiza potrzeb beneficjentów ostatecznych; zdefiniowanie problemu, potrzeb, strategii i celów; przygotowanie matrycy logicznej (Logframe), harmonogramu i budżetu; wypełnianie wniosku; zarządzanie projektem i sprawozdawczość.

Wiedza uzyskana w czasie szkolenia jest przydatna nie tylko w opracowywaniu projektów dla instytucji, ale w procesie pozyskiwania dotacji unijnych dla własnego gospodarstwa czy działalności gospodarczej. Profesjonalne opracowanie projektu może niejednokrotnie pomóc w rozwinięciu własnej działalności i zadecydować o jej kształcie w przyszłości.

Zajęcia prowadzą doświadczeni pracownicy administracji samorządowej i rządowej, posiadający praktyczne doświadczenie w przygotowaniu i wdrażaniu programów i projektów europejskich.

Kurs trwa 18 godzin, realizowanych w jeden weekend. Zakończony jest egzaminem (w formie sporządzenia fiszki projektowej), po którego zdaniu uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu.

Ceny i najbliższy termin podany jest w zakładce "Aktualności"

Szkolenia

Materiały

Kontakt

Telefon:
508-333-047

E-mail:
okmlublin@poczta.fm

Współpraca | Bibliografia | Linki

wykonanie: Art Delarte