OKM Lublin

Wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie pod numerem ewidencyjnym: 2.06/00034/2007

O nas | Aktualności | Szkolenia | Materiały | Mediacje | Kontakt

Kwestionariusz zgłoszeniowy!

[pobierz]

Szkolenia - Kierownik kolonii

Kurs
Kierownik kolonii

(Dz. U. nr 12, poz. 16 z dnia 10 lutego 1997 r.)

W kursie mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 21 lat i mają trzyletnią (udokumentowaną) praktykę pracy jako wychowawca kolonijny. Adresatami szkolenia są również nauczyciele posiadający 3-letni staż pracy dydaktyczno-wychowawczej, czynni instruktorzy harcerscy (od stopnia podharcmistrza włącznie) oraz inne osoby posiadające co najmniej 3-letni staż pracy opiekuńczej lub dydaktyczno - wychowawczej.

W celu podniesienia kwalifikacji organizujemy kurs instruktażowy dla kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży w oparciu o program opracowany przez MEN. Jest on nadzorowany przez Lubelskie Kuratorium Oświaty. Celem jego jest przygotowanie uczestników i nadanie im uprawnień do kierowania placówkami wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie całej Polski oraz UE.

Kurs trwa 10 godzin realizowanych w jeden lub dwa dni - w zależności od oczekiwań grupy uczestników. Po jego zakończeniu kursanci otrzymują zaświadczenia a ich przygotowanie do prowadzenia i kierowania placówkami wypoczynku jest zgłaszane w Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Szkolenia

Materiały

Kontakt

Telefon:
508-333-047

E-mail:
okmlublin@poczta.fm

Współpraca | Bibliografia | Linki

wykonanie: Art Delarte