OKM Lublin

Wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie pod numerem ewidencyjnym: 2.06/00034/2007

O nas | Aktualności | Szkolenia | Materiały | Mediacje | Kontakt

Kwestionariusz zgłoszeniowy!

[pobierz]

Szkolenia - Kierownik wycieczek szkolnych i obozów wędrownych

Kurs
Kierownik wycieczek szkolnych i obozów wędrownych

Uczestnikami kursu mogą osoby posiadające minimum średnie wykształcenie, dobry stan zdrowia oraz predyspozycje do pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą, jak również nauczyciele i wychowawcy oraz inne osoby uprawnione do działalności dydaktyczno - wychowawczej. "Kierownikiem wycieczki może być pracownik pedagogiczny szkoły o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji tej formy krajoznawstwa i turystyki lub inna osoba pełnoletnia, która ukończyła kurs kierowników wycieczek szkolnych, jest instruktorem harcerskim, posiada uprawnienia przewodnika lub instruktora turystyki kwalifikowanej lub pilota wycieczek" (§ 11 ust. 2 rozporządzenia MENiS z 8 listopada 2001 r.)

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych i wysoko wykwalifikowanych pracowników oświatowych i organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży.

W zakres zajęć wchodzi przygotowanie z turystyki szkolnej, praca turystyczno - krajoznawczej, przepisów prawnych, zasad bezpieczeństwa na wycieczkach, metodyki organizacji wycieczek.

Kurs trwa 6 godzin realizowanych w jeden dzień. Celem kursu jest przygotowanie kadry wychowawczej i kierowniczej do prowadzenia różnych form krajoznawstwa i turystyki organizowanej w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych a także przygotowanie do opracowania ich programu.

Szkolenia

Materiały

Kontakt

Telefon:
508-333-047

E-mail:
okmlublin@poczta.fm

Współpraca | Bibliografia | Linki

wykonanie: Art Delarte