OKM Lublin

Wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie pod numerem ewidencyjnym: 2.06/00034/2007

O nas | Aktualności | Szkolenia | Materiały | Mediacje | Kontakt

Kwestionariusz zgłoszeniowy!

[pobierz]

Szkolenia - Sądowy kurator społeczny

Kurs
Sądowy kurator społeczny

Jeżeli chcemy umieć budować i doskonalić kontakty z innymi ludźmi, profesjonalnie pomagać im w rozwiązywaniu problemów i konfliktów, lepiej radzić sobie z własnymi problemami, poznać ciekawe, niekonwencjonalne, skuteczne metody pracy z drugim człowiekiem oraz zdobyć wiedzę przydatną do wykonywania ciekawego i poszukiwanego zawodu warto zainteresować się kursem dla społecznych kuratorów sądowych.

Celem pracy kuratora jest pomoc członkom rodziny i rodzinie jako całości w dążeniu do większej niezależności oraz nabywania zdolności do dobrego i samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Mając do czynienia z tak delikatną "materią zawodową" jak ludzki los i życie, wobec kuratora kierowane jest oczekiwanie, by w swojej pracy opierał się bezwzględnie na dobru człowieka a nie innych kryteriach zawodowej "efektywności".

Kurs kierowany jest do osób, które zainteresowane są pracą społecznych kuratorów sądowych. Uzyskana na kursie wiedza o charakterze opiekuńczo - resocjalizacyjnym i społeczno - psychologicznym jest niezbędna w praktycznym działaniu społecznego i zawodowego kuratora sądowego w odniesieniu do dzieci i młodzieży oraz ludzi dorosłych w różnych warunkach i poziomach ich funkcjonowania rodzinnego i społecznego.

Zajęcia odbywają się w dwa dni. Szkolenie składa się z 21 godzin (w tym z 17 godzin warsztatów) i obejmuje: podstawy prawne, kryminologię rodziny, zasady pracy kuratora z rodziną podopiecznego, praca z indywidualnym przypadkiem oraz działalność kuratora społecznego w terenie.

Kurs prowadzony jest przez kadrę uniwersytecką oraz kuratorów zawodowych i społecznych. Uczestnicy otrzymują zaświadczenia ukończenia kursu.

Dodatkowe informacje: Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o Kuratorach Sądowych Dz. U. z dnia 12 września 2001 r.

Ceny i najbliższy termin podany jest w zakładce "Aktualności"

Szkolenia

Materiały

Kontakt

Telefon:
508-333-047

E-mail:
okmlublin@poczta.fm

Współpraca | Bibliografia | Linki

wykonanie: Art Delarte