OKM Lublin

Wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie pod numerem ewidencyjnym: 2.06/00034/2007

O nas | Aktualności | Szkolenia | Materiały | Mediacje | Kontakt

Kwestionariusz zgłoszeniowy!

[pobierz]

Szkolenia - Mediacje szkolne i rówieśnicze

Kurs
Mediacje szkolne i rówieśnicze

Ośrodek Konsultacyjno - Mediacyjny w Lublinie podejmuje działania mające na celu propagowanie idei rozwiązywania sporów bez przemocy. W związku z tym serdecznie zaprasza na szkolenie "Mediacje szkolne i rówieśnicze" skierowane do nauczycieli, pedagogów oraz psychologów pracujących w szkołach, świetlicach i innych placówkach oświatowych.

Szkoła to miejsce, w którym młodzi ludzie spędzają dużo czasu, nie tylko zdobywają tu wiedzę, ale także kształtują swoje postawy, uczą się wielu różnych zachowań - w tym także niepożądanych, kształtują relacje z drugim człowiekiem, uczą się funkcjonowania w grupie. Często jednak szkoła staje się dla uczniów miejscem rywalizacji, która przyjmuje czasem niewłaściwy wymiar. Może to powodować, że młodzi ludzie prezentują wobec siebie zachowania wrogie, dochodzi miedzy nimi do kłótni, konfliktów z przejawami agresji słownej, fizycznej a także przeniesionej. Bardzo często także młodzi ludzie nie potrafią tych problemów rozwiązywać inaczej niż przez zachowania agresywne, konfrontacyjne. Ważne jest, zatem pokazanie im, że konflikty można rozwiązywać w inny sposób, niż to czynią, pomóc im zrozumieć przyczyny własnego zachowania i przedstawić jego negatywne skutki dla osoby pokrzywdzonej. Nieocenionym narzędziem dla osiągnięcia takiego celu może okazać się metoda mediacji.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych i wysoko wykwalifikowanych pracowników oświatowych, mediatorów oraz organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży. Czas szkolenia przewidziany jest na 20 godzin.

W programie kursu m. in.: znaczenie komunikacji w relacjach międzyludzkich, zasady dobrej komunikacji, przezwyciężanie barier, przyczyny konfliktu, zachowania i procedury rozwiązywania konfliktu, zasady i etapy mediacji, znaczenie mediacji.

Ceny i najbliższy termin podany jest w zakładce "Aktualności"

Szkolenia

Materiały

Kontakt

Telefon:
508-333-047

E-mail:
okmlublin@poczta.fm

Współpraca | Bibliografia | Linki

wykonanie: Art Delarte