OKM Lublin

Wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie pod numerem ewidencyjnym: 2.06/00034/2007

O nas | Aktualności | Szkolenia | Materiały | Mediacje | Kontakt

Kwestionariusz zgłoszeniowy!

[pobierz]

Szkolenia - Pisma procesowe

Kurs
Pisma procesowe

Czterodniowy kurs weekendowy, to propozycja skierowana do osób, którym zależy na zdobyciu umiejętności prawidłowego sporządzania pism procesowych.

Podczas szkolenia zostaną omówione podstawy teoretyczne poszczególnych pism ze wskazaniem na najważniejsze ich elementy. Zajęcia pozwolą na uzyskanie praktycznej wiedzy prawniczej. Uczestnicy kursu będą mieli możliwość samodzielnego przygotowania wybranych pism procesowych. Wybrane prace przygotowane przez uczestników będą indywidualnie oceniane i recenzowane przez doświadczoną kadrę.

Ćwiczenia prowadzone przez praktyków pozwolą na wskazanie najczęstszych błędów przy sporządzaniu pism procesowych.

Zdobyta wiedza umożliwi kursantom właściwe kierowanie żądań zawartych w pismach procesowych podczas postępowania sądowego.

W ramach kursu proponujemy wszechstronną ofertę szkoleniową która obejmuje ponad 40 godzin zajęć mających na celu szczegółowe omówienie poszczególnych pism procesowych. Omówione zostaną pisma takie jak pozew, wniosek w postępowaniu nieprocesowym, apelacja, zażalenie czy wniosek o wszczęcie egzekucji. Nadto kurs obejmuje problematykę pism w postępowaniu karnym tj. subsydiarny akt oskarżenia czy też prywatny akt oskarżenia.

Dla osób zainteresowanych przewidujemy szkolenie z KONSTRUOWANIA UMÓW, jak również ZASAD POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO.

Szkolenia

Materiały

Kontakt

Telefon:
508-333-047

E-mail:
okmlublin@poczta.fm

Współpraca | Bibliografia | Linki

wykonanie: Art Delarte