OKM Lublin

Wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie pod numerem ewidencyjnym: 2.06/00034/2007

O nas | Aktualności | Szkolenia | Materiały | Mediacje | Kontakt

Kwestionariusz zgłoszeniowy!

[pobierz]

Szkolenia - Wychowawca wypoczynku

Kurs
Wychowawca wypoczynku

Kurs wychowawców wypoczynku, realizowany w oparciu o program MEN a jego przebieg jest nadzorowany przez Kuratorium Oświaty w Lublinie. Ukończenie kursu upoważnia do prowadzenia pracy opiekuńczo - wychowawczej z dziećmi i młodzieżą w różnych formach jej wypoczynku (kolonie, obozy, zgrupowania itp.) na terenie całej Polski oraz UE.

W kursie wychowawcy kolonijnego mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły przynajmniej szkołę średnią lub tegoroczni maturzyści (bez matury). Kurs kierowany jest głównie do osób, które w okresie ferii i wakacji mogłyby podjąć się pracy z dziećmi i młodzieżą w ośrodkach wczasowych i kolonijnych. Trwa 36 godzin realizowanych w dwa weekendy. Zajęcia poświęcone są głównie wiedzy psychologiczno-pedagogicznej, BHP oraz metodyce prowadzenia zajęć rekreacyjnych z młodzieżą w okresie wolnych od nauki.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych i wysoko wykwalifikowanych pracowników oświatowych i organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży.

W programie kursu: planowanie pracy wychowawczo-opiekuńczej; obowiązki wychowawcy grupy; wychowanie fizyczne i sport w placówce wypoczynku; turystyka i krajoznawstwo; zajęcia kulturalno-oświatowe; zajęcia praktyczno-techniczne; BHP oraz animacja czasu wolnego. Szkolenie kończy się egzaminem umożliwiającym podjęcie pracy z młodzieżą w różnych formach jej wypoczynku. Uczestnik po odbyciu szkolenia otrzymuje zaświadczenie i jest zgłaszany do Kuratorium Oświaty w Lublinie jako osoba przygotowana do podjęcia pracy z młodzieżą.

Ceny i najbliższy termin podany jest w zakładce "Aktualności"

Szkolenia

Materiały

Kontakt

Telefon:
508-333-047

E-mail:
okmlublin@poczta.fm

Współpraca | Bibliografia | Linki

wykonanie: Art Delarte